Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania, przechowywania i zabezpieczania informacji na
urządzeniach Użytkowników przy użyciu Plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Administratora przy pomocy Serwisu www.rozliczenia-podatku.nl.

§ 1
Definicje

1. Administrator – właściciel i operator Serwisu www.rozliczenia-podatku.nl – Pomoc
Westland z siedzibą w Dijkstraat 21, 2675 AV Honselersdijk, Niderlandy, Numer Działalności
Gospodarczej: KVK 65145178.
2. Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które są wysyłane
przez Stronę Internetową, a następnie zapisywane i przechowywane na urządzeniach
Użytkowników, wykorzystywane przez Użytkowników podczas korzystania ze stron www.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na Urządzeniu oraz swój unikalny numer.
3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.rozliczenia-podatku.nl.
4. System informatyczny – zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest
przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej.
5. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis www.rozliczenia-podatku.nl.
6. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, wykorzystywane przez Użytkowników do
korzystania z Serwisu www.rozliczenia-podatku.nl.
§ 2
Informacje ogólne

1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem
informacji zawartych w Plikach Cookies.
2. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniach Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp
jest Administrator.
3. Stosowane przez Administratora Pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia
Użytkownika. Za pośrednictwem Plików Cookies nie jest możliwe przedostanie się do
Urządzenia wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania mogącego uszkodzić
Urządzenie Użytkownika.

§ 3

Cele wykorzystywania Plików Cookies
1. Pliki Cookies używane są do prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
2. Dzięki Plikom Cookies Użytkownik może korzystać z określonych funkcjonalności Serwisu.
3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, analitycznych oraz reklamowych
w szczególności w celu:
a. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika;
b. rozpoznania Urządzenia Serwisu i wyświetlenia stron Serwisu dostosowanych do
konkretnego Urządzenia;
c. zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z Serwisu;

d. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika;
e. zapamiętania historii odwiedzonych stron Serwisu;
f. zapamiętania podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika;
g. zapewnienia poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w szczególności
umożliwiających weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
h. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
i. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych.
4. W oparciu o Pliki Cookies prowadzone są działania o charakterze analitycznym –
w szczególności w oparciu o narzędzie Google Analitycs.
5. W oparciu o Pliki Cookies prowadzone są działania o charakterze marketingowym –
w szczególności przy użyciu funkcjonalności Google Ads.
6. Celem działalności marketingowej Serwisu jest dostarczenie Użytkownikom
spersonalizowanych reklam odzwierciedlających ich indywidualne preferencje.

§ 4

Rodzaje Plików Cookies
Administrator wykorzystuje dwa typy Plików Cookies:
1. Pliki Cookies Sesyjne – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nim do chwili
zakończenia sesji w używanej przeglądarce. Po zakończeniu sesji Pliki Cookies zostają trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Pliki Cookies Sesyjne nie pozwalają na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia Użytkownika.
2. Pliki Cookies Trwałe – pliki przechowywane na Urządzeniu, pozostające na nich do momentu
ich skasowania przez Użytkownika. Wyłączenie Urządzenia lub zakończenie sesji przeglądarki
nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies Trwałe nie pozwalają na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych innych informacji z Urządzenia
Użytkownika.

§ 5

Zasady wykorzystywania Plików Cookies

1. Pliki Cookies są wykorzystywane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika
odwiedzającego Serwis.
2. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych zezwalają na umieszczenie Plików Cookies
na Urządzeniu Użytkownika.
3. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z Plików Cookies zarządzając zakresem
stosowania technologii Plików Cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień Serwisu
(w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora lub poprzez
zmianę ustawienia przeglądarki.
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego
Urządzenia.
5. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies korzystanie z Serwisu
będzie dalej możliwe, jednakże będzie mogło wiązać się z wyłączeniem funkcji, które w związku
ze swoimi funkcjonalnościami wymagają określonych Plików Cookies.

6. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej, może również ustawić opcję informowania go o każdorazowym
zamieszczeniu Plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika.
7. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne
w Serwisie.
8. Zablokowanie lub usunięcie Plików Cookies możliwe jest poprzez zmianę ustawień
przeglądarki internetowej.
9. Więcej informacji na temat Plików Cookies dla przeglądarki:
a. Chrome dostępne są pod adresem:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b. Firefox dostępne są pod adresem:
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c. Opera dostępne są pod adresem:
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
d. Safari dostępne są pod adresem:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszej Polityki Cookies może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych
w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług
przez Administratora.
2. Administrator zamieści informację o zmianie Polityki Cookies na stronie Serwisu.
3. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszej Polityki Cookies w każdym czasie
za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Serwisu, który umożliwia jego
pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.